Polityka prywatności

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Trabis sp. z o.o.przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków aby Twoje dane  osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Abyś miał pełną wiedzę w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz podczas świadczenia  usług poprzez naszą stronę internetową, przygotowaliśmy niniejszy dokument.

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej/udostępnimy w ramach aplikacji  zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

 

Administrator danych osobowych

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego EMAVO (dalej „Sklep internetowy”) jest Trabis sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, (dalej „Administrator”).

 

Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego(„EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywanazgodnie z obowiązującym prawem.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajdzieszRegulaminie. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny dowłaściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoichpotrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Wyrażenie zgody jestoczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersjabędzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

Poinformujemy Cię tam o każdej zmianie Polityki prywatności

Twoje prawa w kontekście RODO

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Twoich danychosobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres info@emavo.pllub dzwoniąc pod numer telefonu +48 609 709 891, a my przekażemy Ci te informacje wwiadomości e-mail.

 

Prawo do poprawiania danych

W ramach RODO przysługuje Ci prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danychosobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie internetowymmożesz w każdej chwili edytowaćnie tylko swoje dane osobowe, ale i zgody w ramach ustawień swojego konta.

 

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili możesz usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe. Dokonasz tegow dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy:

• masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylkoczęściowo;

• masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;

• jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych oraz dochodzenia  ewentualnych roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionegointeresu

RODO daje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w takimzakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, opierając się o prawnie uzasadniony interesadministratorów. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych,chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, któreunieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. Jeśli dojdzie do takiejsytuacji poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tymtakże na sporządzanie analizy Twojego profilu, którą przygotowujemy w celu tworzenia takichmateriałów.Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że:

• wykonasz instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail;

• edytujesz ustawienia swojego konta na stronie www.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych podnastępującymi warunkami:

• jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danychpo zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;

• jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Wtedy ograniczymyjakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

• jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane dozgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlategopowołaliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższejkwestii. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: info@emavo.pl, lub zadzwońpod numer +48 609 709 891.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawe przetwarzanie Twych danychosobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby się z nimskontaktować, wyślij e-mail na adres: iod@emavo.pl

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się znami. Masz też prawo zgłosić skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych..

 

Zakupy w naszym sklepie

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie internetowymw celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusiedostawy produktów. Używamy ich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczącychpowyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimipłatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczącychzamówionych przez Ciebie produktów.Dzięki danym osobowym otrzymujemy szereg informacji, niezbędnych do sfinalizowaniaprocesu zakupowego:

• możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupówonline;

• potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi;

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

• dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;

• informacje na temat płatności i historię płatności;

• informacje na temat zamówień.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do

świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie firmy:

• agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;

• magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w

celu przetworzenia płatności;

• firmy windykacyjne.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Robimy to w celu świadczenia Tobie usług i dostarczania Twoich zamówień.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem, a po tym terminie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeśli złożysz wniosek o przyznanie zakupu ratalnego jako metody płatności, zostanie onoceniony i rozpatrzony przez banki, które w tym przypadku sąadministratorami Twoich danych. Masz prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionowaćdecyzję i zgłosić to naszemu pracownikowi.

 

Informacje marketingowe

 

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowychza pośrednictwem:

• poczty e-mail;

• wiadomości SMS;

• kontaktu telefonicznego;

• komunikatów PUSH;

• tradycyjnej korespondencji pocztowej.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osób niezalogowanych w sklepie internetowym:

• dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail

• jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte

• sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

 

Jeśli masz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osoboweprzekazane w związku z tym kontem, m.in.:

• imię i nazwisko;

• adres;

• numer telefonu;

• historia zakupów.

 

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługiwymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisaneodrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych zobsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, niesprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanieinformacji marketingowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tymkatalogów – tego typu informacje wysyłamy do Ciebie na podstawie naszego uzasadnionego interesu administratora.

 

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych orazotrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemywysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych przesyłanych wcześniej napodstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w następujący sposób:

• wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości , przekazywanej przez nas;

• edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszego sklepu

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, wktórym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą email,uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnejwiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe z naszejbazy.

 

Polityka cookies

Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz znaszych serwisów.

Cookies Administratora - oznaczają cookies zamieszczane przez nas, związane zeświadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies Zewnętrzne - oznaczają cookies zamieszczane przez naszych partnerów zapośrednictwem strony internetowej serwisu.

 

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

1. cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentuzakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwanez pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieraniejakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojegourządzenia.

2. cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentuich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia niepowoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych niepozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacjipoufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywaniainformacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoichdanych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używaćplików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych wcelu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej orazindywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony iprzedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownikkorzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innychstronach i w różnych kanałach komunikacji.

 

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

1) Konfiguracji serwisu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika orazoptymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.

b) Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniegowyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

c) Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsuużytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodziużytkownik.

d) Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

e) Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

a) Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik niemusi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

b) Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególnościweryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c) Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika orazoptymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki tepozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiedniowyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b) Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikacjęźródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

4) Zapamiętania lokalizacji użytkownika:

a) Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególnościdostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jegolokalizacji.

5) Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, którepomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowychserwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6) Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwemserwisu reklam produktów i usług.

7) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach:

1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzianalitycznych np. Google Analytics, Gemius Traffic.

2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniemnarzędzia internetowej reklamy.

3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisówspołecznościowych:

a) twitter.com,

b) plus.google.com,

c) Facebook.com.

 

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plikówcookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies doTwojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możeszdokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowaćautomatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądźinformować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółoweinformacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniachoprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji wprzeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnena stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używanewyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych dogromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawianiainformacji, które mogą Cię zainteresować.