Biuro Obsługi KlientaObsługa sklepu internetowego

Składanie zamówień, pytania o realizację złożonego zamówienia, problemy z dostawą, wszelkie inne pytania.

Email: info@emavo.pl
Telefon: +48 609 709 891

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00

Formularz odstąpienia od Umowy

Serwis

Składanie reklamacji, obsługa złożonych reklamacji.


Email: serwis@emavo.pl


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Regulamin zwrotów gwarancyjnych

Adres firmy

EMAVO to nazwa handlowa
sklepu internetowego emavo.pl
prowadzonego przez spółkę Megabajt Sp. z o.o.
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

NIP: 5251917106
REGON: 012726986

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127183

Kontakt

Formularz kontaktowy

na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Trabis sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, która jest administratorem danych zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na wysłane zapytanie z formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby mogła być udzielona odpowiedź. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych będzie podmiot zajmujący się obsługą techniczną administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni od daty zakończenia korespondencji, lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Właściciel danych osobowych ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres dane@emavo.pl.